• +385 (0)98 39 89 59
  • info@pepeks.hr
KUPI KARTU

Pepeks d.o.o. Zagreb
IV. Trnjanski nasip 20

Na temelju članka 4. t. 26. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne Novine“ br. 82/2013) i članka 44. Općih uvjeta prijevoza Pepepks d.o.o. Zagreb utvrđuje slijedeće

Opće uvjete internet prodaje voznih karata


1. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim općim uvjetima internet prodaje voznih karata utvrđuju se uvjeti prema kojima će pružatelj usluga prodaje voznih karata Pepeks d.o.o. (dalje: Pepeks) na svojim internet stranicama www.pepeks.hr pružati uslugu prodaje voznih karata.
Ovi opći uvjeti nadopunjuju Opće uvjete prijevoza Pepeks d.o.o. Zagreb.

2. Ugovor o prijevozu

Članak 2.

Pepeks pruža uslugu prodaje voznih karata za pojedine linije odnosno polaske određene na internet stranicama www.pepeks.hr.
Pri kupnji vozne karte putem interneta mjesto za sjedenje u vozilu je osigurano te se naknada za isto ne naplaćuje.
Rezervacija mjesta sjedenja bez kupnje vozne karte nije moguća.
Smatra se da je Ugovor o prijevozu sklopljen nakon uspješno obavljene transakcije plaćanja, nakon čega se vozna karta i račun dostavljaju kupcu na adresu elektronske pošte.

3. Dostava vozne karte i računa

Članak 3.

Dostavljenu voznu kartu i račun, kupac je obavezan ispisati i ponijeti sa sobom na putovanje. Prilikom ulaska u vozilo kupac voznu kartu predaje voznom osoblju i od istog dobiva evidencijsku voznu kartu, koju je zajedno s računom dužan čuvati tijekom cijelog putovanja. Na nekim linijama, gdje je to naznačeno, prijevoznu kartu moguće je preuzeti kod vozača pri polasku linije za koju je karta kupljena. U tom slučaju potrebno je imati ispisanu potvrdu o kupljenoj karti i osobnu iskaznicu, ili putovnicu.

4. Naknade i način plaćanja

Članak 4.

Informacije o cijenama voznih karata dostupne su na internet stranicama www.pepeks.hr te na prodajnim mjestima sustava Pepeks. Obročno plaćanje nije moguće.


5. Rokovi za prodaju

Članak 5.

Vozne karte iz članka 2. ovih Općih uvjeta mogu se kupiti na internet stranicama www.pepeks.hr najkasnije 6 sati prije polaska vozila u unutarnjem cestovnom prometu odnosno 24 sata u prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu.

6. Povrat naknade za prijevoz

Članak 6.

Povrat naknade za prijevoz vrši se isključivo prema članku 9. Općih uvjeta prijevoza dostupnim na internet stranicama www.pepeks.hr. Za povrat naknade potrebno je isključivo direktno kontaktirati predstavnike Pepeksa d.o.o. na brojeve telefona +385 (0)98 39 89 59 ili +385(0)98 417 140.

7. Izmjena termina polaska

Članak 7.

Izmjena termina polaska za voznu kartu kupljenu putem interneta moguća je. Također, za izmjenu termina polaska potrebno je isključivo direktno kontaktirati predstvanike Pepeksa d.o.o. na brojeve telefona +385 (0)98 39 89 59 ili +385 (0)98 417 140

8. Dodatne informacije

Članak 8.

Za sva dodatna pitanja o prodaji voznih karata putem interneta molimo Vas kontaktirajte:
Pepeks d.o.o.
Zagreb, IV. Trnjanski nasip 20
Služba komercijale
e-mail: info@pepeks.hr

tel./fax. +385 (0)1 6050 483

mob. +385 (0)98 39 89 59

9. Završne odredbe

Članak 9.

Prijevoznik može mijenjati ove Opće uvjete u skladu sa svojom poslovnom politikom te važećim zakonskim propisima i uredbama EU.

Članak 10.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, putnicima su dostupni na internet stranici prijevoznika www.pepks.hr. a primljenjuju se počev od travnja 2014.


Pepeks d.o.o. Zagreb