• +385 (0)98 39 89 59
 • info@pepeks.hr
KUPI KARTU

Temeljem članka 25 Uredbe (EU) br.181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu običnim i putničkim autobusima i Zakona o provedbi Uredbe (EU) br.181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br.2006/2004 (Narodne Novine br. 127/13) daju se slijedeće

INFORMACIJE O PRAVIMA PUTNIKA 

SAŽETAK Uredbe (EU) br.181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011.g. 

 
Ova Uredba primjenjuje se, uz određena izuzeća, na putnike u linijskom prijevozu kad se mjesto ulaska ili izlaska putnika nalazi unutar Europske unije (EU) i kad je predviđena udaljenost prijevoza najmanje 250 km. Pojedine odredbe Uredbe vrijede za sve usluge prijevoza, uključujući i prijevoz na relacijama kraćim od 250 km.
Na unutarnji linijski prijevoz u Republici Hrvatskoj kao i na međunarodni linijski prijevoz putnika sa bar jednim stajalištem izvan Europske unije vrijede određena izuzeća od primjene Uredbe. 
 
Prava putnika za usluge linijskog prijevoza uključuju:
 
 • Nediskriminaciju putnika  na temelju njihove nacionalnosti ili prodajnog mjesta na kojem je karta kupljena.
 • Pravo na prijevoz osoba s posebnim potrebama i osoba smanjene pokretljivosti (osim u slučajevima neispunjavanja sigurnosnih razloga ili ne adekvatne konstrukcije vozila ili infrastrukture) 
 • Odštetu za gubitak ili oštećenje invalidskih kolica ili druge opreme za kretanje u slučaju dokazane odgovornosti prijevoznika ili autobusnog kolodvora.
 • Pravo na informacije o putovanju koje treba osigurati putnicima prije i u tijeku putovanja, kao i informacije o pravima putnika. Na zahtjev  osoba smanjene pokretljivosti informacije se, ukoliko je to moguće, osiguravaju u prihvatljivim oblicima.
 • Uspostava sustava pritužbi (reklamacija) od strane prijevoznika na raspolaganju svim putnicima.
 • Rješavanje reklamacije od strane prijevoznika u roku od 3 mjeseca od primitka iste.
 
Prava putnika za linijski prijevoz između dvije ili više zemlje Europske unije predviđene udaljenosti  od najmanje 250 km (ne vrijede za unutarnji prijevoz putnika u Republici Hrvatskoj i međunarodni prijevoz putnika između zemlje EU i zemlje izvan EU) uključuju, između ostalog, i slijedeće:
 
 • Garanciju nastavka ili preusmjeravanja putovanja do krajnjeg odredišta ili povrat cijene karte u slučajevima prebukiranja ili u slučajevima  otkazivanja ili kašnjenja polaska za više od 120 minuta.
 • Odgovarajuću pomoć u slučaju otkazivanja ili kašnjenja polaska za više od 90 minuta kod putovanja s predviđenim vremenom trajanja  dužim od 3 sata. 
 • Informaciju u slučaju otkazivanja ili kašnjenja polaska.
 • Odštetu za smrt ili tjelesnu povredu, kao i za gubitak ili oštećenje prtljage uslijed prometnih nesreća, a posebice pomoć prijevoznika s obzirom na neposredne praktične potrebe putnika nakon nesreće. 
 
Cijeli tekst Uredbe dostupan je na internet stranici http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/en
Cijeli tekst Zakona dostupan je na Internet stranici www.nn.hr
 
Provedbeno tijelo u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
 
Ukoliko smatrate da su Vaša prava kao putnika prekršena, molim Vas kontaktirajte nas na :
Pepeks d.o.o.
Zagreb, IV. Trnjanski nasip 20
Služba komercijale
e-mail: info@pepeks.hr